Stichting Dorpsraad Wernhout

Dorpsraad strijdt voor behoud busverbinding naar Wernhout

E-mailadres Afdrukken PDF

08-09-2017 - Wij van Dorpsraad Wernhout zetten zich sinds vele jaren in om de leefbaarheid in Wernhout op peil te houden of zelfs te verbeteren. Met verontwaardiging hebben wij, Dorpsraad Wernhout, dan ook kennis genomen dat Arriva wederom voornemens is de busverbinding 115 naar Wernhout op te heffen. Gemeente Zundert heeft in samenspraak met ons een brandbrief naar Gedeputeerde Staten van de provincie gestuurd.

Dat een opheffing van de busverbinding zware consequenties heeft voor ons dorp leggen wij u hieronder uit:

In het rapport 'Visie openbaar vervoer 2015-2025' van de provincie lezen we het volgende:

"Openbaar vervoer levert een bijdrage aan de Brabantse maatschappij: het houdt steden bereikbaar, het landelijk gebied leefbaar en vitaal en maakt heel Brabant duurzamer", aldus de provincie.

Daarom zijn wij van mening dat -ondanks dat Arriva een commerciële instelling is- sprake dient te zijn van een zorgplicht. Zij heeft enkele jaren geleden de concessie verkregen het openbaar vervoer in West Brabant te verzorgen tot 2022. Aannemelijk is dat gehandeld is conform dit belang van de provincie. De gehele busroute 115 levert ruimschoots voldoende reizigers op. Ondanks dat in de concessie bedongen is dat onrendabele lijnen geevalueerd kunnen worden, kunnen niet dorpen die aan "het eind van de dienstrooster liggen" zomaar uit de route geschrapt worden. Dit is een onacceptabele situatie.

Wij hebben ons hierin niet alleen gericht aan Arriva maar vinden dat ook Gedeputeerde Staten van Noord Brabant hierin hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De dienstregeling is immers al sinds december 2015 'uitgedund' en gebaseerd op volwaardig openbaar vervoer tijdens piekuren in de ochtend en late middag. In daluren wordt gereden met buurtbussen. Dit is destijds overeengekomen. Dit willen wij zeker minimaal zo behouden.

Dankzij deze dienstregeling zorgen wij er voor dat onze schooljeugd op fatsoenlijke manier gebruik kan maken van openbaar vervoer. En niet eerst in weer en wind naar Zundert moet fietsen om pas daar op de bus te kunnen stappen. Bovendien zorgen zij in ochtend en middag voor grotere reizigersaantallen.

Na jarenlange lobby zijn wij blij te kunnen melden dat er momenteel sedert vele jaren weer nieuwbouwactiviteiten in Wernhout zijn. Eén is inmiddels in volle gang, twee andere komen er wellicht op korte termijn ook aan. Dit zorgt vanzelfsprekend voor toename van het inwonersaantal. Fatsoenlijk openbaar vervoer is ook in de toekomst daarom essentieel. Als dat wegvalt komt Wernhout in een zwaar isolement. En dat zal weer een negatieve uitwerking hebben op de bereidheid van mensen zich in Wernhout te vestigen en bereidheid om nieuwbouw te plegen. Deze negatieve spiraal kan Wernhout niet hebben.

Ook is het inmiddels een gegeven dat er de komende jaren sprake zal zijn van vergrijzing onder de Brabantse bevolking. Mensen worden dus ouder. Het is te verwachten dat hierdoor op termijn steeds meer (oudere) mensen niet langer hun rijbewijs mogen behouden. Zij zullen dus des te meer aangewezen zijn op het openbaar vervoer. Ook dit sterkt onze mening dat behoud van een volwaardige busverbinding met Wernhout een enige juiste keuze is.

Bovendien willen we een schoner milieu. Een mogelijkheid dit te bereiken is de mensen uit de auto te krijgen, dus meer met openbaar vervoer. Bij zo'n beetje alle politieke partijen staat dit -het milieu dus- hoog op de agenda. Men heeft grote ambities de uitstoot van uitlaatgassen binnen een aantal jaren flink te reduceren. Door lijndiensten te schrappen werkt dit juist averechts. Wij houden u op de hoogte over wat de gevolgen gaan zijn. 

 
U bent hier: