Stichting Dorpsraad Wernhout

Dorpsraad Wernhout eindelijk een feit

E-mailadres Afdrukken PDF

13-05-2009 - ‘Samen voorkomen dat Wernhout verwelkt’

debode De woonkern Wernhout van de gemeente Zundert heeft eindelijk een eigen dorpsraad. Het werd hoog tijd dat die er kwam, stellen de verschillende Wernhouters. Ze vinden dat hun dorp de laatste decennia als het ware aan de laatste ‘mem’ is komen te hangen, wat nadelige gevolgen heeft voor de leefbaarheid in hun dorp. Dat moet worden voorkomen.

In navolging van Achtmaal heeft nu ook Wernhout een dorpsraad. Initiatiefnemer Jan Backx is in zijn missie geslaagd. Aangezien hij lid is van de gemeenteraad staat hij langs de zijlijn. Een soort coach wanneer de dorpsraad in actie komt. “Ik ben blij dat we een goede club van enthousiaste mensen bij elkaar hebben weten krijgen onder voorzitterschap van Kees Hereijgers”, zegt Backx. Twee vrouwen maken van het negen tellende gezelschap deel uit. Alle leeftijden zijn er in vertegenwoordigd. “De komst van een dorpsraad werd gestimuleerd door de gemeente die omtrent dit onderwerp zelf een infoavond hield waarbij liefst ruim 130 belangstellenden waren,” vertelt Jan Backx.

Adviesorgaan
In de werkkamer van de voorzitter wordt het verhaal uit de doeken gedaan en duidelijk gemaakt wat de insteek is geweest voor het formeren van een dorpsraad. Bij het gesprek zijn buiten voorzitter Kees Hereijgers en Jan Backx ook penningmeester Cees Oostvogels en secretaris Bronek Parol present. Alsof zij het alle vier tegelijk willen zeggen: “Wij kunnen voor Wernhout geen bestuursbeleid uitstippelen. Dat doet de gemeenteraad. Wel zetten we een visie op papier, zodanig dat die door de Wernhoutse bevolking wordt gedragen. Vervolgens brengen wij die visie ter kennis aan het gemeentebestuur. We zijn een adviesorgaan. Niet meer en niet minder”.

Wensen
Aan dat visieplan wordt de komende tijd gewerkt. “Wij proberen dat nog voor het eind van het jaar klaar te hebben”, zegt voorzitter Hereijgers. De grootste wens in Wernhout op dit moment is dat er de komende tijd meer wordt gebouwd. Want, zo wordt geredeneerd, ‘als dat achterwege blijft gaat Wernhout verwelken, terwijl daar juist meer bloei moet komen’. “Het is toch te gek voor woorden dat met name jonge mensen maar één mogelijkheid hebben om te kunnen wonen: buiten het eigen dorp.”

Bouwbeleid
Volgens de Dorpsraad Wernhout moet dus bij het vaststellen van het gemeentelijke bouwbeleid door het college en de gemeenteraad op de eerste plaats eens sterk aan Wernhout worden gedacht. De Wernhouters voelen zich op dit terrein duidelijk achtergesteld. “Door meer woningbouw zijn er mogelijkheden in eigen dorp te kunnen blijven wonen. Dat geldt voor zowel jong als oud. Komen in Wernhout meer en betere voorzieningen, en zo vallen nog meer zaken op te noemen, dan wordt daarmee voorkomen dat Wernhout verwelkt “, zegt Cees Hereijgers.

Aantrekkelijker maken
Door het wegtrekken van jongeren naar elders ontstaat er in het dorp geen natuurlijke groei van een evenwichtige leeftijdsopbouw en dat gaat ten koste van het leefklimaat in het algemeen, vindt hij. “De groenvoorziening mag ook best wat uitgebreid worden en bovendien
is er slechts een kinderspeelplaats.” Met andere woorden: er is nog veel te doen om het grensdorp met haar 2900 inwoners wat aantrekkelijker te vinden dan nu het geval is.

Optimistisch
Dat de aanwezigheid van een dorpsraad voor Wernhout niet eens zo gek zou zijn bleek meteen duidelijk toen een informatiebijeenkomst gehouden werd. “Ik schatte voor mezelf in dat er hooguit vijftig mensen op af zouden komen. De opkomst was echter geweldig.” Hereijgers, Oostvogels en Parol, zij vormen het dagelijks bestuur, zijn optimistisch en hebben er daarom alle vertrouwen is dat zij in het witte huis op de Zundertse markt in de raad niet alleen een luisterend oor zullen vinden. “Hopelijk leidt dat in de toekomst ook moge leiden tot het veraangenamen van Wernhout.” Opgemerkt wordt dat de Wernhoutse dorpsraad zich niet inlaat met zaken die zich rond Patersven afspelen. Dat is duidelijk een hoofdstuk apart.

 
U bent hier: