Stichting Dorpsraad Wernhout

Wernhout lijkt rijp voor een dorpsraad

E-mailadres Afdrukken PDF

Terwijl steeds meer verkeer door het dorp raast, wordt de leefbaarheid ook op andere terreinen bedreigd. Dat is onder meer het gevolg van vergrijzing en het vertrek van winkeliers.

29-11-2008 - "Direct na de publicatie van het artikel waren er al vijftien spontane reacties. En daar zijn er gisteren en vandaag nog verschillende bij gekomen. Het onderwerp leeft dus enorm in het dorp", zegt Jan Backx.

foto2En niet alleen hier, heeft hij inmiddels ervaren. Want ook op het gemeentehuis in Zundert lijken ze ervan doorgedrongen dat het nodige moet gebeuren om de leefbaarheid van Wernhout voor de toekomst veilig te stellen. "De burgemeester, de wethouder en de betrokken ambtenaren: allemaal hebben ze inmiddels hun medewerking toegezegd", stelt Backx tevreden vast. Dat zal tot uitdrukking komen in een brochure die de gemeente huis-aan-huis in Wernhout gaat verspreiden. Daarin worden nut en werkwijze van een dorpsraad uitgelegd. Ongetwijfeld zal daarin worden verwezen naar de ervaringen in Achtmaal, waar het afgelopen jaar onder meer al een dorpsontwikkelingsplan tot stand is gekomen. "Maar met alleen enthousiasme zijn we er nog lang niet in Wernhout", benadrukt Backx. " Mijn initiatief is slechts het begin. Het belangrijkste is dat er in het dorp nu eerst voldoende draagvlak ontstaat voor de oprichting van een dorpsraad. Daarvoor is een groep vrijwilligers nodig die het stokje van mij overneemt."

WernhoutDe eerste gegadigde hiervoor heeft zich al gemeld in de persoon van bakker Gerard van Hassel. "Het onderwerp leeft absoluut", merkt ook hij aan de gesprekken in zijn winkel. "En dan heb ik als bakker in Wernhout geen klagen, de zaak loopt hartstikke goed. Maar de middenstand is hier inmiddels nagenoeg verdampt. De bevolking vergrijst, jongeren trekken weg. De basisschool was slechts een paar jaar geleden nog te klein, maar nu al weer te groot."

Directeur Peter van Beijsterveldt van de St. Jozef School weet daar alles van. "We merken dat het aantal gezinnen met jonge kinderen afneemt. Het aantal klassen hebben we hierdoor dit schooljaar al met één moeten verlagen tot twaalf. Dat is een duidelijk teken aan de wand. Als school krijgen we met allerlei instanties te maken en dan merk je dat het belang van de een ook het belang van de ander is. Daarom is het goed als zaken die iedereen in Wernhout raken in een gemeenschappelijk orgaan als de dorpsraad kunnen worden besproken."
Pastoor Joost de Bont onderschrijft de oprichting van een dorpsraad van harte.
"Gelukkig kennen we hier nog een heel rijk verenigingsleven en wordt hier een keer per jaar de grootste kerstmarkt van de regio gehouden. Maar als er niet snel iets gebeurt aan de vergrijzing en het tekort aan woningbouwmogelijkheden, dan gaat dat ongetwijfeld ten koste van het verenigingsleven en dus ook de leefbaarheid van het dorp." Ook binnen dat verenigingsleven wordt een dorpsraad 'geen verkeerd idee' gevonden', zoals Riet de Meijer-Roelands van D'n Vrouwenbond Wernhout het zegt. " Op een bakker, een schoenmaker en een paar cafés na is alles inmiddels weg. Misschien dat een dorpsraad eens kan praten met bedrijven in Zundert over de vestiging van dependances in Wernhout."

 
U bent hier: