Stichting Dorpsraad Wernhout

Update iDop Wernhout

E-mailadres Afdrukken PDF
09-05-2012 - Het project iDop Wernhout nadert zijn voltooiing. Op donderdag 24 mei aanstaande neemt de Zundertse gemeenteraad een besluit over het plan en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma. Het afgelopen jaar hebben de Gemeente Zundert en de Dorpsraad Wernhout intensief samengewerkt aan een gedegen plan om de leefbaarheid van de Zundertse dorpskern te behouden en waar nodig impulsen te geven. Daarbij zijn concrete projecten benoemd.

Een prioriteit op de uitvoeringsagenda is de bouw van starterswoningen in Wernhout en voorzieningen voor zorg, welzijn en sport. Ook is er een grote wens om een aantrekkelijk en gezellig dorpshart voor Wernhout te realiseren. De ideeën hierover worden meegenomen in de structuurvisie Wernhout, waarmee in het derde kwartaal van 2012 gestart wordt. Een overzicht van alle projecten op de uitvoeringsagenda en prioritering volgt later.

Zorgvuldige aanpak
Het project om te komen tot een integraal dorpsontwikkelingsplan is zorgvuldig aangepakt. In de verkenningsfase vonden dorpsgesprekken plaats, werden jongeren geïnterviewd en vond een rondgang door het dorp plaats. Ook werd het beleid van de gemeente Zundert erbij gehaald. Het resultaat was een 'nullijn' voor het project iDop: "Wie zijn we, wat zijn onze plus- en minpunten, waar liggen kansen en bedreigingen voor het dorp?" De vraag "Waar willen we naartoe?" werd in de visiefase beantwoord. Verschillende projecten en acties werden benoemd. Het resultaat van deze fase was de leefbaarheids- of uitvoeringsagenda, waarin de wensen van Wernhout voor de korte en middellange termijn zijn geprioriteerd.

Na 24 mei . . .
Na de commissiebehandeling op woensdag 9 mei staat de vaststelling van het iDop Wernhout op de agenda van de gemeenteraad van donderdag 24 mei. Stemt de raad in met het plan en de de voorgestelde uitvoeringsagenda, dan kan in nauw overleg met de Dorpsraad Wernhout gestart worden met de planning en uitvoering van de diverse projecten. In veel gevallen is daar geld mee gemoeid. Voor veel projecten moeten dus voorstellen komen, waarover de Zundertse gemeenteraad een besluit neemt.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de heer Bülent Acer, projectleider iDop Wernhout, telefoon 076 – 5969831, e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Het is ook mogelijk om op onze website het reactieformulier in te vullen. (bron: gemeente Zundert)


 
U bent hier: