Stichting Dorpsraad Wernhout

Update 2: werkzaamheden riolering kern Wernhout

E-mailadres Afdrukken PDF

01-09-2012 - De werkzaamheden vorderen gestaag. De Diepstraat nadert zijn voltooiing. En de riolering in de Julianalaan is ook inmiddels vernieuwd.

44_werkzaamheden_Wernhout.1

44_werkzaamheden_Wernhout.2

Voor de bestratingswerkzaamheden in de Julianalaan is de firma Gommers wel heel voortvarend tewerk gegaan. Door gebruik te maken van een automatische bestratingsmachine zijn deze op slechts anderhalve dag afgerond. We moeten zeggen dat het een indrukwekkend gezicht is hoe dat in zijn werk gaat. De foto's spreken voor zich.

44_werkzaamheden_Wernhout.3

44_werkzaamheden_Wernhout.4


De planning per 1-9-2012

Waar? Wat? Wanneer? Status
Diepstraat (vanaf kruising Past. Bielarsstraat
tot aan kruising Wernhoutseweg)
week 22 t/m
week 33
Nagenoeg afgerond
Julianalaan (vanaf kruising Diepstraat
tot en met kruising Weimerpad)
week 29 t/m
week 35
Nagenoeg afgerond
Weimerpad (vanaf kruising Julianalaan
tot en met kruising Weimerstraat)
week 33 t/m
week 36
Nagenoeg afgerond
Wernhoutseweg - Diepstraat Aanpassing kruispunt Start tussen
17 - 21 september
-

De werkzaamheden aan het kruispunt Wernhoutseweg - Diepstraat in het kort:
• De verkeerslichten worden verwijderd.
• De 50km zone op de Wernhoutseweg wordt gehandhaafd.
• Op het kruispunt wordt een drempelplateau van ongeveer 8 centimeter aangebracht.
Deze drempel dient als verkeersremmende maatregel.
• Ter plaatse van de oversteekplaatsen komen geen zebrapaden, maar markeringsstrepen.
Voetgangers moeten hier extra goed opletten, omdat andere weggebruikers niet verplicht zijn om er te stoppen.
• Kort bij het kruispunt komen verhoogde middengeleiders. Hierdoor kunnen voetgangers en fietsers veilig in 2 etappes oversteken.
• De parkeerplaatsen voor de woningen Wernhoutseweg 122 a+b komen te vervallen omdat daar als gevolg van de plaatsing van de middengeleiders geen ruimte meer voor is;
• De ANWB bewegwijzering (verwijzing naar Achtmaal) wordt verplaatst naar het kruispunt Wernhoutseweg-Loosbergstraat, waardoor er minder verkeer door de Diepstraat zal rijden;
• Bij de entree van de Diepstraat wordt een 'Gesloten verklaring' voor vrachtverkeer langer dan 11 meter geplaatst;
• Het Octopus straatmeubilair van de St. Jozefschool wordt uitgebreid naar de kruising Wernhoutseweg-Diepstraat. Er worden alleen trottoirpalen geplaatst en geen Octopus bakens. Octopus straatmeubilair wordt bij alle basisscholen in de gemeente toegepast om weggebruikers erop te attenderen dat er een school aanwezig is en dat er (school)kinderen oversteken;

Werkzaamheden aan de straat geven altijd wat overlast. Op de kruising Wernhoutseweg-Diepstraat zal tijdens de werkzaamheden continu slechts één rijstrook beschikbaar zijn voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt met behulp van een tijdelijke verkeersregel-installatie geregeld. Soms zijn straten voor korte of langere tijd beperkt bereikbaar voor bewoners en bezoekers. Natuurlijk is er ook aandacht voor het informeren van de hulpdiensten.

 
U bent hier: