Stichting Dorpsraad Wernhout

Actueel

Alle vervoersopties in gemeente Zundert op één compacte kaart

E-mailadres Afdrukken PDF

 

01-11-2018 - Op woensdag 31 oktober nam wethouder Zorg en Welzijn, Twan Zopfi, het eerste exemplaar van het vervoersoverzicht van de gemeente Zundert in ontvangst. Een compacte vouwkaart met alle vervoersmogelijkheden in en rond de gemeente Zundert. Het vervoersoverzicht is een initiatief van Dorpsraad Wernhout die samen met de volgende andere partners de kaart heeft ontwikkeld. Avoord, de Kruisvereniging, Surplus, Thebe, SWZ, Vervoer voor Elkaar, KBO Brabant, gemeente Zundert en Stichting ZET: een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. De kaart is gefinancierd door FNO Zorg voor Kansen.  

Lees meer...
 

Zundert krijgt eerste West-Brabantse pilot voor vitaal buitengebied

E-mailadres Afdrukken PDF

05-09-2018 – Voorafgaand aan het Corso op 2 september, hebben de gemeente Zundert, de Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en de dorpsraden van Achtmaal, Wernhout en Klein Zundert de handen ineengeslagen voor de allereerste West-Brabantse pilot voor een vitaal buitengebied. Op initiatief van de gemeente Zundert werken de organisaties in 2019 aan een ‘omgevingsvisie buitengebied Zundert’ en de aanpak van agrarische leegstand. Het betreft een integrale aanpak gericht op thema’s zoals economie, water en klimaatverandering.

Wat gaan we doen

Het leven blijft goed in ons Brabantse land. Dat is ons doel. We hebben nu zes partijen bij elkaar gebracht die hun ideeën voor het buitengebied onderbrengen in één omgevingsvisie voor het buitengebied van de gemeente. Parallel hieraan pakken we de agrarische leegstand aan door op maat gerichte oplossingen te bieden. We zijn er trots op dat Provincie Noord-Brabant dit project ziet als aanjager voor andere Brabantse gemeenten en ons project als pilot benoemt, de eerste in West-Brabant,” aldus wethouder voor Ruimtelijke Ordening Patrick Kok.

Het belang voor heel Brabant

In de pilot werken de partners aan een toekomstbestendige omgevingsvisie. Dit is onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet, die 2021 wordt ingevoerd. Een lange termijn aanpak voor het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering met aandacht voor het waterbeheer, maakt hier deel van uit. Water is een belangrijk element in de economische ontwikkeling van Zundert. De aanpak van de agrarische leegstand is ook een wezenlijk onderdeel van de pilot waardoor er een kruisbestuiving ontstaat. “Dat is nodig want het buitengebied is stevig in verandering. Het aantal lege stallen en schuren in Brabant groeit snel. De beekdalen, bieden kansen voor het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte en extreme regenval. Ook veiligheid, recreatie en gezondheid in het buitengebied zijn grote opgaven. Ik ben blij met het enthousiasme en het lef in Zundert om hierin samen de hand aan de ploeg te slaan, slimme combinaties te zoeken. Als provincie ondersteunen wij dit initiatief dus graag. ” aldus Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte en Financiën.

Een belangrijke rol voor bedrijven en inwoners

Ingegeven door ondernemingsgeest en gemeenschapszin zijn door de eeuwen heen tal van uitdagingen in het buitengebied opgepakt en heeft het gebied zich gevormd tot hetgeen het nu is. Met eenzelfde insteek moeten de actuele vraagstukken opgepakt worden om het buitengebied leefbaar en vitaal te houden. De pilot kan daarom niet zonder de inbreng van mensen die in het gebied wonen en werken: de inwoners, ondernemers en de agrarische sector, vertegenwoordigd door onder meer ZLTO, CLTV en treeport. Zij worden daarom actief betrokken.

Vervolgstappen

De partners hebben op 2 september de samenwerking bekrachtigd. De komende maanden wordt dit uitgewerkt in een plan van aanpak. Begin 2019 kan de pilot van start gaan.

Fotobijschrift:: Partners bekrachtigen samenwerking tijdens het Corso in Zundert.

87a PIlot Omgevingsvisie

 

Inschrijven voor de Dorpsquiz Wernhout 2018 geopend!

E-mailadres Afdrukken PDF

05-09-2018 - Vanwege het grote succes van de voorgaande jaren komt er ook dit jaar een Dorpsquiz in Wernhout. Deze vindt plaats op vrijdag 26 oktober aanstaande in het Wierenbos te Wernhout. Aanvang van de avond is 20.00 uur.

Lees meer...
 

Fotoreportage: De Krochten in hartje winter 2018

E-mailadres Afdrukken PDF

18-02-2018 - Nee, dit zijn geen foto's van De Veluwe. Je kijkt naar foto's van De Krochten, te vinden op slechts een paar honderd meter afstand van hartje Wernhout. Je kan er heerlijk wandelen, even tot rust komen. Elke dag is er anders. Het is een prachtig natuurgebied waar we trots op zijn. Bekijk de volledige fotoreportage op onze Facebook-pagina!

Bekijk de volledige fotoreportage op onze Facebook-pagina!

 

Wernhout geniet van succesvolle dorpsquiz

E-mailadres Afdrukken PDF

29-10-2017 - Gezelligheid en spanning. Dat was zo'n beetje het motto afgelopen vrijdagavond in het Wierenbos. Inmiddels voor het 5e keer op rij vond daar de jaarlijkse dorpsquiz plaats. Ook nu weer met succes.Vele verenigingen hadden naar traditie een of meerdere teams voor deelname ingeschreven. Voor jong en oud, voor iedereen wat wils. Dit jaar deden 36 teams een gooi naar de overwinning.

Lees meer...
 

Dorpsraad strijdt voor behoud busverbinding naar Wernhout

E-mailadres Afdrukken PDF

08-09-2017 - Wij van Dorpsraad Wernhout zetten zich sinds vele jaren in om de leefbaarheid in Wernhout op peil te houden of zelfs te verbeteren. Met verontwaardiging hebben wij, Dorpsraad Wernhout, dan ook kennis genomen dat Arriva wederom voornemens is de busverbinding 115 naar Wernhout op te heffen. Gemeente Zundert heeft in samenspraak met ons een brandbrief naar Gedeputeerde Staten van de provincie gestuurd.

Lees meer...
 
Pagina 2 van 13
U bent hier: