Buurtpreventie: samenwerken aan een veilige woonomgeving.

Afdrukken

13-10-2013 - Buurtpreventie is een gezamenlijk initiatief van de gemeente, politie en burgers. Het is bedoeld om de criminaliteit in buurten terug te dringen en de leefbaarheid te vergroten. U kunt als buurtbewoner helpen door waakzaam te zijn en onveilige situaties te melden, zodat dieven, inbrekers en vernielers minder kans krijgen om hun slag te slaan.

In omliggende gemeenten zijn met buurtpreventie al goede resultaten bereikt. Onderzoek toont aan dat in wijken waar buurtpreventie is vormgegeven, de inbraakcijfers dalen. En dat bewoners zich veiliger voelen. Buurtpreventie valt of staat met de inzet van burgers.
 
In enkele buurten in onze gemeente is medio 2013 een pilot gestart met buurtpreventie.
Buurtschap Muldershoek in Rijsbergen en Laarheide/Gaard zijn inmiddels van start gegaan. De kern Wernhout is nu aan de beurt. Voorwaarde hiervoor is voldoende animo bij de betreffende buurtbewoners.

Omdat onze gemeente enerzijds beschikt over kernen waar veel mensen wonen en anderzijds over een uitgestrekt buitengebied, waar minder bewoning plaatsvindt, hanteren we twee verschillende werkwijzen buurtpreventie. In onze woonkernen hanteren we de methode zoals die in gemeente Bergen op Zoom al jarenlang veel vruchten afwerpt. Hier lopen bewoners in duo's een ronde door de wijk, herkenbaar gekleed in gele hesjes. Zij houden ogen en oren goed open en melden misstanden of verdachte situaties aan politie of gemeente.
In ons buitengebied hanteren we de methode zoals die succesvol is in gemeente Breda. Hier zijn looprondes niet haalbaar, dus er wordt niet gesurveilleerd. Hier ligt de focus op een goede onderlinge communicatie tussen bewoners (contactpersonen) onderling en zijn korte lijnen met de politie en de gemeente van belang. In 2014 zullen meer buurten volgen.