Stichting Dorpsraad Wernhout

Welkom

Van harte welkom op de website van Stichting Dorpsraad Wernhout.


Stichting Dorpsraad Wernhout is opgericht in de zomer van 2009.

Deze Dorpsraad vertegenwoordigt de gehele bevolking van Wernhout en dient als intermediair en aanspreekpunt tussen bevolking en overheid. Een gemeente kan nu eenmaal niet praten met de individuele burger als het gaat om algemene voorzieningen en leefbaarheid binnen een leefgemeenschap. Via de Dorpsraad worden de belangen van alle inwoners behartigd en kan gezamenlijk aandacht gevraagd worden.

Wernhout is van oudsher een woonkern van de gemeente Zundert en wordt gekenmerkt als doorgangsroute naar het zuiden. Wernhout heeft zijn charme maar zal ook, mede door de ligging, blijvend om aandacht vragen.

Er lijkt een tevreden gevoel binnen de woonkern maar van enig stilstaan is men zich eveneens bewust. Zaken zoals wonen en leven voor jong en oud, voorzieningen voor een sociaal leven in onze moderne tijd, verkeer en veiligheid, scholing, werken en economie, natuurbehoud, zijn allemaal zaken waar de dorpsraad zich voor wil inzetten namens de bevolking van Wernhout.

Dorpsraad Wernhout

Wonen in een klein dorp als Wernhout heeft grote voordelen. Het brengt mensen nauwer tot elkaar. Hierdoor ontstaat een hechte samenleving. Lees verder

Visie

Wonen in een klein dorp als Wernhout heeft grote voordelen. Het brengt mensen nauwer tot elkaar. Hierdoor ontstaat een hechte samenleving. Lees verder

Contact

Sint Janshof 16
4881 BJ Wernhout

+31(0)76 5972202
info@dorpsraadwernhout.nl