Gemeente doet onderzoek naar informatiebehoefte inwoners

22-03-2020 - Gemeente Zundert doet onderzoek naar de informatiebehoefte bij haar inwoners. Met dit onderzoek willen zij onder meer inzicht krijgen hoe inwoners van de gemeente Zundert geïnformeerd willen worden.

Het onderzoek bestaat uit een korte vragenlijst welke digitaal ingevuld kan worden. Het onderzoek geeft per leeftijdscategorie inzicht in de interesse en voorkeuren in het informeren. Hierbij wordt ook inzichtelijk wat er op het gebied van communicatie verbeterd kan worden en welk instrument het beste ingezet kan worden om te communiceren. Met dit onderzoek krijgen zij een beeld wat de inwoners willen en hoe ze het best kunnen worden bereikt. Invullen duurt slechts enkele minuten. De enquête is te vinden via:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdarxHZgFK7G6uyPPWUK7dK4SjCkIZnkl2jmvgjt0VJdecCVA/viewform?usp=sf_link


Afdrukken  

Related Articles