Alle vervoersopties in gemeente Zundert op één compacte kaart

Op woensdag 31 oktober nam wethouder Zorg en Welzijn, Twan Zopfi, het eerste exemplaar van het vervoersoverzicht van de gemeente Zundert in ontvangst. Een compacte vouwkaart met alle vervoersmogelijkheden in en rond de gemeente Zundert. Het vervoersoverzicht is een initiatief van Dorpsraad Wernhout die samen met de volgende andere partners de kaart heeft ontwikkeld. Avoord, de Kruisvereniging, Surplus, Thebe, SWZ, Vervoer voor Elkaar, KBO Brabant, gemeente Zundert en Stichting ZET: een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. De kaart is gefinancierd door FNO Zorg voor Kansen.  

Waarom dit initiatief?
Zoals wellicht bekend moet Wernhout het sinds begin dit jaar zonder buslijn 115 doen. Voor ons -dorpsraad Wernhout- zou het eenvoudig geweest zijn als we daarin zouden berusten. In tegendeel…
In samenwerking met Stichting Vervoer voor Elkaar en ZET is de dorpsraad van Wernhout aan de slag gegaan om te onderzoeken welke alternatieve mogelijkheden er dan wél nog zijn. Om dat te ontdekken is in eerste instantie met Wernhoutse verenigingen, KBO, maar ook SWZ, Gehandicaptenplatform, Zonnebloem etc. een bijeenkomst belegd om hierover van gedachten te wisselen. Al snel bleek dat vervoer van met name ouderen niet alleen voor Wernhout een vraagstuk is, maar dat het de gehele gemeente Zundert aangaat.

Daarom is na een gemeente brede vervolgbijeenkomst de werkgroep Ouderen op weg naar contact gestart. Met behulp van financiering van FNO Zorg voor kansen is deze werkgroep aan de slag gegaan met een plan om mensen op een laagdrempelige manier bekend te maken met de mogelijkheden voor vervoer die er nog wél zijn. Dit heeft geleid tot een mooi overzicht dat bemiddelaars kunnen gebruiken om met ouderen te bespreken wat de mogelijkheden voor vervoer zijn. Met bemiddelaars bedoelen we vrijwilligers en professionals die ‘achter de voordeur komen’.

Het formaat van een creditcard
Het vervoersoverzicht is een vouwkaart met kartonnen voor- en achterkant. Ingeklapt is het vervoersoverzicht net zo groot als een creditcard, dus makkelijk mee te nemen. Eenmaal opengevouwen toont de kaart een plattegrond van de gemeente Zundert en de omliggende plaatsen: Roosendaal, Schijf, Etten-Leur en Breda. Via gekleurde lijnen zijn de vervoersmogelijkheden tussen deze plaatsen weergegeven. Op de andere kant van de vouwkaart zijn de in totaal 11 vervoersmogelijkheden in de regio opgesomd, aangevuld met belangrijke gegevens als opstapplaatsen en manieren van betalen.

Van zonnebloemauto tot buurtbus
Het vervoersoverzicht is voor iedereen. Er is bewust gekozen om niet enkel de meest gebruikte vervoersmogelijkheden als bus en de buurtbus te laten zien, maar ook de andere mogelijkheden voor bijvoorbeeld ouderen of mensen met een WMO-indicatie’’.

Gerard van Hassel en Cees Oostvogels van Dorpsraad Wernhout zijn blij met het eindresultaat: “Het vervoersoverzicht is voor iedereen. Het is een handig hulpmiddel om te kunnen bepalen welk vervoersmiddel voor iemand geschikt is. Daarom is het juist ook goed te gebruiken om iemand te helpen of te adviseren als hij er op uit wil, maar niet weet hoe. Het vervoersoverzicht is dan ook handig voor diegene die vanuit (vrijwilligers)werk met ouderen in contact komen”.

Wethouder Zorg en Welzijn, Twan Zopfi, vindt het vervoersoverzicht een welkome aanvulling: ‘’Met dit vervoersoverzicht krijgen inwoners een beter overzicht van de vervoersmogelijkheden in en rondom de gemeente. Ik ben vooral heel blij dat de kleinschalige mogelijkheden als de boodschappen plusbus en de zonnebloemauto nu beter onder de aandacht komen’’, besloot Zopfi.

Het vervoersoverzicht is te verkrijgen via de partners of via de website van de gemeente: www.zundert.nl/evenementen-recreatie-verkeer/verkeer-en-vervoer.

Related Articles

Dorpsraad Wernhout

Wonen in een klein dorp als Wernhout heeft grote voordelen. Het brengt mensen nauwer tot elkaar. Hierdoor ontstaat een hechte samenleving. Lees verder

Visie

Wonen in een klein dorp als Wernhout heeft grote voordelen. Het brengt mensen nauwer tot elkaar. Hierdoor ontstaat een hechte samenleving. Lees verder

Contact

Sint Janshof 16
4881 BJ Wernhout

+31(0)76 5972202
info@dorpsraadwernhout.nl