Parc Patersven wordt Wernhoutsburg

20-05-2020 - De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een nieuwe weg vanaf de Wernhoutseweg om het park te bereiken en te verlaten. De route via de Kleine Heistraat is voor auto’s hiermee komen te vervallen.

Op het park zelf zijn de wegen verbeterd door andere materialen te gebruiken en verbredingen aan te brengen. Daarmee zijn grote stappen gemaakt om het park aantrekkelijker te maken. Met misschien wel als hoogtepunt, dat de oude naam Wernhoutsburg de nieuwe naam wordt van het park. Waardoor in feite een nieuwe woonwijk is ontstaan. In deze tijd van crisis eens een mooi en positief bericht!

Gemeente doet onderzoek naar informatiebehoefte inwoners

22-03-2020 - Gemeente Zundert doet onderzoek naar de informatiebehoefte bij haar inwoners. Met dit onderzoek willen zij onder meer inzicht krijgen hoe inwoners van de gemeente Zundert geïnformeerd willen worden.

Het onderzoek bestaat uit een korte vragenlijst welke digitaal ingevuld kan worden. Het onderzoek geeft per leeftijdscategorie inzicht in de interesse en voorkeuren in het informeren. Hierbij wordt ook inzichtelijk wat er op het gebied van communicatie verbeterd kan worden en welk instrument het beste ingezet kan worden om te communiceren. Met dit onderzoek krijgen zij een beeld wat de inwoners willen en hoe ze het best kunnen worden bereikt. Invullen duurt slechts enkele minuten. De enquête is te vinden via:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdarxHZgFK7G6uyPPWUK7dK4SjCkIZnkl2jmvgjt0VJdecCVA/viewform?usp=sf_link

Wernhout loopt uit voor de jaarlijkse dorpsquiz

Inmiddels voor het 7e keer op rij vond afgelopen vrijdag 25 oktober in het Wierenbos de jaarlijkse dorpsquiz plaats. Wernhout kan terugkijken op een bijzonder succesvolle avond. Want niet eerder was de opkomst zo groot. Met een recordaantal van 40 teams was de zaal in het Wierenbos dan ook volledig gevuld.

Vele verenigingen hadden naar traditie een of meerdere teams voor deelname ingeschreven. Ook leuk dat steeds meer bedrijven meedoen. Ook dit jaar met eenzelfde formule. Vragen voor jong en oud, die gingen onder andere over taal, geschiedenis, actualiteit en uiteraard ook over Wernhout. Waar mogelijk naast spanning ook met de nodige humor.

Dorpsraad Wernhout steekt opnieuw de handen uit de mouwen

Om het Anton Jurriensplein en de parkeerplaats bij het Wierenbos op te fleuren zijn in 2017 Taxusplanten gebruikt. Door de extreem droge en warme zomers in zowel 2018 en 2019 hebben helaas diverse exemplaren het loodje gelegd. Omdat de gemeente op korte termijn geen budget beschikbaar kon stellen heeft de dorpsraad besloten het dan maar zelf te doen. Met vereende krachten zijn op donderdag de dode planten verwijderd en nieuwe ingeplant. Nu maar hopen dat de nieuwe aanplant de komende zomers wel doorstaat.

Wernhout komt nu echt in beweging

Na het project de Valk met appartementen, eengezinswoningen en een supermarkt en aankondiging van de plannen van de uitbreiding van de Bolle Buiken komt nu nummer 3 er ook aan.

Want met de sloopwerkzaamheden van het oude pand van Jorissen wordt nu ook aanvang genomen in de plannen van Mertens. Ook daar zijn appartemeten en woningen gepland. Weet dat wij, dorpsraad, daar erg blij van worden. Zo gebeurt er na vele jaren van stilte nog eens wat en komt het zo gewenste nieuwe dorpshart van Wernhout er nu echt aan.

Dorpsraad Wernhout

Wonen in een klein dorp als Wernhout heeft grote voordelen. Het brengt mensen nauwer tot elkaar. Hierdoor ontstaat een hechte samenleving. Lees verder

Visie

Wonen in een klein dorp als Wernhout heeft grote voordelen. Het brengt mensen nauwer tot elkaar. Hierdoor ontstaat een hechte samenleving. Lees verder

Contact

Sint Janshof 16
4881 BJ Wernhout

+31(0)76 5972202
info@dorpsraadwernhout.nl